Đức (Hồng Đăng) hoàn toàn 'mất tích' khỏi phim Thương ngày nắng về

Đức (Hồng Đăng) hoàn toàn 'mất tích' khỏi phim Thương ngày nắng về

Đức (Hồng Đăng) hoàn toàn 'mất tích' khỏi phim Thương ngày nắng về

Nội dung: Nhân vật Đức 'xoăn' do Hồng Đăng đảm nhận tiếp tục được nhắc tới trong tập 44 Thương ngày nắng về nhưng bị biên kịch 'bẻ lái' cho đi công tác dài ngày.