Du khách Trung Quốc bị kì thị ở Hội An vì sợ corona, Lãnh Đạo vào cuộc xử lý nghiêm

Du khách Trung Quốc bị kì thị ở Hội An vì sợ corona, Lãnh Đạo vào cuộc xử lý nghiêm

Du khách Trung Quốc bị kì thị ở Hội An vì sợ corona, Lãnh Đạo vào cuộc xử lý nghiêm

Nội dung: Vì sợ lây nhiễm corona nên người dân Hội An từ chối khách Trung Quốc và Lãnh Đạo đã vào cuộc xử lý nghiêm tình trạng này.