Dota 2 - YaphetS bay Pub bằng hero tủ cực ngầu với combo Euls và Dagger

Dota 2 - YaphetS bay Pub bằng hero tủ cực ngầu với combo Euls và Dagger

Dota 2 - YaphetS bay Pub bằng hero tủ cực ngầu với combo Euls và Dagger

Nội dung: (GosuTV) - Combo phát nào chuẩn phát đó...