Dota 2 WTF Moments 265 - Đại chiến cầu tuyết Tusk với tê tê Pangolier

Dota 2 WTF Moments 265 - Đại chiến cầu tuyết Tusk với tê tê Pangolier

Dota 2 WTF Moments 265 - Đại chiến cầu tuyết Tusk với tê tê Pangolier

Nội dung: (GosuTV) - Mỗi tập là một sự khoái cảm khác nhau khi theo dõi, chúc các bạn xem vui vẻ ở tập 265 này.