Dota 2 Wombo Combo (Ep. 17)

Dota 2 Wombo Combo (Ep. 17)

Dota 2 Wombo Combo (Ep. 17)

Nội dung: (GosuTV) - Series tổng hợp những pha combo đẹp mắt nhất khi giao tranh trên đấu trường Pub.