Dota 2 - Vurtune cầm Invoker combo quá khủng trong game đấu dài 99 phút

Dota 2 - Vurtune cầm Invoker combo quá khủng trong game đấu dài 99 phút

Dota 2 - Vurtune cầm Invoker combo quá khủng trong game đấu dài 99 phút

Nội dung: (GosuTV) - Thanh niên người Trung Quốc gánh cả team gần 100 phút và mang về chiến thắng không thể thuyết phục hơn.