Dota 2 - VP.No[o]ne chứng minh Slark vẫn là sự lựa chọn tốt để bay Pub

Dota 2 - VP.No[o]ne chứng minh Slark vẫn là sự lựa chọn tốt để bay Pub

Dota 2 - VP.No[o]ne chứng minh Slark vẫn là sự lựa chọn tốt để bay Pub

Nội dung: (GosuTV) - Dạo này Slark có vẻ như ít được trọng dụng trên đấu trường chuyên nghiệp cũng như Pub. Tương lai nào cho Hero này đây?