Dota 2 - Top 10 cao thủ Invoker hay nhất thế giới thời điểm hiện tại

Dota 2 - Top 10 cao thủ Invoker hay nhất thế giới thời điểm hiện tại

Dota 2 - Top 10 cao thủ Invoker hay nhất thế giới thời điểm hiện tại

Nội dung: (GosuTV) - Video được tổng hợp từ nhận định của hOlyhexOr chứ không theo một tiêu chí hay chuẩn mực nào.