Dota 2 - Top 1 SEA inYourdreaM biểu diễn Rubick tuyệt đỉnh khi bay Rank

Dota 2 - Top 1 SEA inYourdreaM biểu diễn Rubick tuyệt đỉnh khi bay Rank

Dota 2 - Top 1 SEA inYourdreaM biểu diễn Rubick tuyệt đỉnh khi bay Rank

Nội dung: (GosuTV) - Kỹ năng cầm Rubick của game thủ này cứ phải gọi là đẳng cấp.