Dota 2 - Top 1 Invoker trên Dotabuff Sumiya combo phép quá đáng sợ

Dota 2 - Top 1 Invoker trên Dotabuff Sumiya combo phép quá đáng sợ

Dota 2 - Top 1 Invoker trên Dotabuff Sumiya combo phép quá đáng sợ

Nội dung: (GosuTV) - Trên đấu trường Pub thì có lẽ Invoker của Sumiya thuộc vào hàng hardcore luôn rồi.