Dota 2 The Bucharest Major - Best Plays, Best Highlights

Dota 2 The Bucharest Major - Best Plays, Best Highlights

Dota 2 The Bucharest Major - Best Plays, Best Highlights

Nội dung: (GosuTV) - Chúng ta hãy cùng xem lại những khoảnh khắc mãn nhãn và ấn tượng nhất giải đấu The Bucharest Major qua clip sau đây.