Dota 2 - The Art of Invoker (Ep. 112)

Dota 2 - The Art of Invoker (Ep. 112)

Dota 2 - The Art of Invoker (Ep. 112)

Nội dung: Nơi tổng hợp những Highlights xuất thần của các cao thủ Invoker trên toàn thế giới.