Dota 2 - Terrorblade mang tên Miracle , tất cả quỳ xuống!

Dota 2 - Terrorblade mang tên Miracle , tất cả quỳ xuống!

Dota 2 - Terrorblade mang tên Miracle , tất cả quỳ xuống!

Nội dung: (GosuTV) - Team bạn cũng rất kiên cường chiến đấu, tuy nhiên chiến thắng chỉ dành cho người xuất sắc hơn mà thôi.