Dota 2 - Team bạn khốn khổ trước một con Phantom Lancer của Miracle

Dota 2 - Team bạn khốn khổ trước một con Phantom Lancer của Miracle

Dota 2 - Team bạn khốn khổ trước một con Phantom Lancer của Miracle

Nội dung: (GosuTV) - Nói gì thì nói, đồng đội của Miracle cũng chơi hay đi, EZ 28 phút.