Dota 2 - Sumiya tiếp tục spam Invoker dẹp loạn đầu năm 2018

Dota 2 - Sumiya tiếp tục spam Invoker dẹp loạn đầu năm 2018

Dota 2 - Sumiya tiếp tục spam Invoker dẹp loạn đầu năm 2018

Nội dung: (GosuTV) - Gần đây, Sumiya lập kỷ lục với 6500 Games Invoker và bây giờ anh vẫn chưa có dấu hiệu tạm giải lao cùng hero này.