Dota 2 - Sumiya Invoker, thương hiệu đã được khẳng định trên đấu trường Pub

Dota 2 - Sumiya Invoker, thương hiệu đã được khẳng định trên đấu trường Pub

Dota 2 - Sumiya Invoker, thương hiệu đã được khẳng định trên đấu trường Pub

Nội dung: (GosuTV) - Nổi danh trên đấu trường Pub, không thể phủ nhận rằng thanh niên người Trung Quốc này cầm Invoker lại đáng sợ đến như thế.