Dota 2 - SUMiYa cầm Invoker khiến Anti Mage không gượng dậy nổi

Dota 2 - SUMiYa cầm Invoker khiến Anti Mage không gượng dậy nổi

Dota 2 - SUMiYa cầm Invoker khiến Anti Mage không gượng dậy nổi

Nội dung: Thanh niên Anti Mage đã gặp phải "hàng khủng" Invoker trong trận đấu này.