Dota 2 - SoNNeikO chạm trán Miracle khi bay Rank tại trời Âu

Dota 2 - SoNNeikO chạm trán Miracle khi bay Rank tại trời Âu

Dota 2 - SoNNeikO chạm trán Miracle khi bay Rank tại trời Âu

Nội dung: (GosuTV) - Liệu rằng tuyển thủ người Na`Vi có dành được chiến thắng?