Dota 2 - Sang season mới, Miracle tryhard cực mạnh để trở lại Top 1 Immortal

Dota 2 - Sang season mới, Miracle tryhard cực mạnh để trở lại Top 1 Immortal

Dota 2 - Sang season mới, Miracle tryhard cực mạnh để trở lại Top 1 Immortal

Nội dung: (GosuTV) - Xem cậu ấy đánh Mirana, Lina và Tinker cứ phải gọi là phê.