Dota 2 - Ramzes666 sắm Scepter và Refresher cho Razor dẹp loạn

Dota 2 - Ramzes666 sắm Scepter và Refresher cho Razor dẹp loạn

Dota 2 - Ramzes666 sắm Scepter và Refresher cho Razor dẹp loạn

Nội dung: Cách lên đồ không truyền thống nhưng lại rất hiệu quả.