Dota 2 Rampage Moments (Ep. 177)

Dota 2 Rampage Moments (Ep. 177)

Dota 2 Rampage Moments (Ep. 177)

Nội dung: (GosuTV) - Series tổng hợp những pha xử lý kinh điển và cuồng nộ trong combat.