Dota 2 Rampage Moments (Ep.170)

Dota 2 Rampage Moments (Ep.170)

Dota 2 Rampage Moments (Ep.170)

Nội dung: (GosuTV) - Series tổng hợp những khoảnh khắc của các "siêu anh hùng" quét sạch team bạn chỉ trong một khoảnh khắc ngắn.