Dota 2 Patch 7.07 - Dạo một vòng tham quan Map mới cùng Pangolier

Dota 2 Patch 7.07 - Dạo một vòng tham quan Map mới cùng Pangolier

Dota 2 Patch 7.07 - Dạo một vòng tham quan Map mới cùng Pangolier

Nội dung: Toàn bộ các Shrines đã được di chuyển sang vị trí khác, địa hình trong rừng cũng có thay đổi từ lối đi cho tới lùm cây.