Dota 2 Movie: Miracle và những khoảnh khắc ấn tượng khó quên

Dota 2 Movie: Miracle và những khoảnh khắc ấn tượng khó quên

Dota 2 Movie: Miracle và những khoảnh khắc ấn tượng khó quên

1592 lượt xem trungnh

Nội dung: (GosuTV) - Clip tổng hợp những pha xử lý đầy tinh tế và đẳng cấp của Miracle kể từ lúc bước vào đấu trường chuyên nghiệp.