Dota 2 - Màn trình diễn vô cùng ấn tượng của SumiYa khi cầm Invoker

Dota 2 - Màn trình diễn vô cùng ấn tượng của SumiYa khi cầm Invoker

Dota 2 - Màn trình diễn vô cùng ấn tượng của SumiYa khi cầm Invoker

Nội dung: SumiYa hiện đang được đánh giá là Pubstar số 1 Invoker. Video sau đây sẽ cho các bạn cái nhìn cụ thể hơn.