Dota 2 - Mãn nhãn xem !Attacker cân cả team bạn với 2 Rapier và 2 Daedalus

Dota 2 - Mãn nhãn xem !Attacker cân cả team bạn với 2 Rapier và 2 Daedalus

Dota 2 - Mãn nhãn xem !Attacker cân cả team bạn với 2 Rapier và 2 Daedalus

Nội dung: (GosuTV) - Hero đã mang thương hiệu của Attacker! đến với cộng đồng Dota 2 thế giới.