Dota 2 Lucky Shots Moments (Ep. 04)

Dota 2 Lucky Shots Moments (Ep. 04)

Dota 2 Lucky Shots Moments (Ep. 04)

Nội dung: (GosuTV) - Series tổng hợp những pha xử lý cảm tưởng như trúng xổ số vậy.