Dota 2 - Liên thủ cùng No[o]ne, Miracle vẫn phải đầu hàng vì team bạn chơi quá hay

Dota 2 - Liên thủ cùng No[o]ne, Miracle vẫn phải đầu hàng vì team bạn chơi quá hay

Dota 2 - Liên thủ cùng No[o]ne, Miracle vẫn phải đầu hàng vì team bạn chơi quá hay

Nội dung: (GosutV) - Vì bên kia có Qojqva quẩy Storm Spirit ác quá.