Dota 2 - Lên HEX cho TA, Miracle gánh cả team giành chiến thắng sau 47 phút

Dota 2 - Lên HEX cho TA, Miracle gánh cả team giành chiến thắng sau 47 phút

Dota 2 - Lên HEX cho TA, Miracle gánh cả team giành chiến thắng sau 47 phút

1056 lượt xem trungnh

Nội dung: (GosuTV) - Gần như Cồ Ka phải gánh hết game đấu này.