Dota 2 - Lạc vào rừng nguyên sinh xanh mát của Terrain mới trong Battle Pass 2018

Dota 2 - Lạc vào rừng nguyên sinh xanh mát của Terrain mới trong Battle Pass 2018

Dota 2 - Lạc vào rừng nguyên sinh xanh mát của Terrain mới trong Battle Pass 2018

Nội dung: (GosuTV) - Giữa mùa hè nóng bức mà nhìn cái map thế này cảm thấy thật mát mẻ và trong lành làm sao.