Dota 2 Invoker Moments (Ep. 150)

Dota 2 Invoker Moments (Ep. 150)

Dota 2 Invoker Moments (Ep. 150)

Nội dung: (GosuTV) - Series tổng hợp những pha xử lý của các cao thủ Invoker trên đấu trường Pub.