Dota 2 Invoker Moments (Ep. 146)

Dota 2 Invoker Moments (Ep. 146)

Dota 2 Invoker Moments (Ep. 146)

Nội dung: (GosuTV) - Series tổng hợp những pha xử lý xuất thần và khó tin của nhiều cao thủ Invoker trên đấu trường Pub.