Dota 2 Invoker Moments (Ep. 138)

Dota 2 Invoker Moments (Ep. 138)

Dota 2 Invoker Moments (Ep. 138)

Nội dung: (GosuTV) - Đây là series tổng hợp những khoảnh khắc ấn tượng nhất của các game thủ trên thế giới khi cầm đệ nhất pháp sư Dota 2.