Dota 2 - Highlights tổng hợp !Attacker cầm Kunkka dẹp loạn đấu trường Pub

Dota 2 - Highlights tổng hợp !Attacker cầm Kunkka dẹp loạn đấu trường Pub

Dota 2 - Highlights tổng hợp !Attacker cầm Kunkka dẹp loạn đấu trường Pub

Nội dung: (GosuTV) - Lối đánh đẹp mắt và combo rất chuẩn là những gì bạn sẽ thấy từ vị thuyền trưởng Dota 2 nổi tiếng này.