Dota 2 - GH trình diễn Dark Willow ấn tượng với 13 game thắng liên tiếp

Dota 2 - GH trình diễn Dark Willow ấn tượng với 13 game thắng liên tiếp

Dota 2 - GH trình diễn Dark Willow ấn tượng với 13 game thắng liên tiếp

Nội dung: (GosuTV) - Micro cực khéo léo và đầy tự tin.