Dota 2 - GH đổi gió đi mid cùng Rubick đầy hiệu quả

Dota 2 - GH đổi gió đi mid cùng Rubick đầy hiệu quả

Dota 2 - GH đổi gió đi mid cùng Rubick đầy hiệu quả

Nội dung: (GosuTV) - Khi một hero support có vai trò trên mức bình thường chúng ta tưởng.