Dota 2 - Game đấu không tưởng, đồng đội feed 79 mạng vẫn thắng

Dota 2 - Game đấu không tưởng, đồng đội feed 79 mạng vẫn thắng

Dota 2 - Game đấu không tưởng, đồng đội feed 79 mạng vẫn thắng

Nội dung: Chính thanh niên phá game Shadow Fiend cũng không thể ngờ rằng việc làm "thiếu văn hóa" của cậu ta lại khiến cho 4 người còn lại sung mãn hơn.