Dota 2 Enigma Moments (Ep. 23)

Dota 2 Enigma Moments (Ep. 23)

Dota 2 Enigma Moments (Ep. 23)

Nội dung: (GosuTV) - Series tổng hợp những pha xử lý chất lượng của các cao thủ Enigma trên đấu trường Pub.