Dota 2 Daily WTF - Tội đồ Ember Spirit!

Dota 2 Daily WTF - Tội đồ Ember Spirit!

Dota 2 Daily WTF - Tội đồ Ember Spirit!

Nội dung: (GosuTV) - Shadow Fiend có màn thoát thân cực tinh tế, thế nhưng đồng đội của anh ta có vẻ như "không thích điều đó".