Dota 2 Daily WTF - The Infinity Armlet

Dota 2 Daily WTF - The Infinity Armlet

Dota 2 Daily WTF - The Infinity Armlet

Nội dung: (GosuTV) - Bloodseeker và Invoker xin ngả mũ toàn tập trước thuyền trưởng.