Dota 2 Daily WTF - Quả stun của Lina này nhìn rất quen

Dota 2 Daily WTF - Quả stun của Lina này nhìn rất quen

Dota 2 Daily WTF - Quả stun của Lina này nhìn rất quen

Nội dung: (GosuTV) - Các cậu có nhớ đến vị huynh đài nào không?