Dota 2 Daily WTF - Morphling sấp mặt trước Invoker

Dota 2 Daily WTF - Morphling sấp mặt trước Invoker

Dota 2 Daily WTF - Morphling sấp mặt trước Invoker

Nội dung: (GosuTV) - Có khi muốn lên TV nên mới bày ra trò này cũng nên.