Dota 2 Daily WTF - Lên TV không hề khó

Dota 2 Daily WTF - Lên TV không hề khó

Dota 2 Daily WTF - Lên TV không hề khó

Nội dung: (GosuTV) - Storm Spirit bất lực và choáng váng không thể làm gì hơn trước Earthshaker.