Dota 2 Daily WTF - Không ai muốn tin điều này cả!

Dota 2 Daily WTF - Không ai muốn tin điều này cả!

Dota 2 Daily WTF - Không ai muốn tin điều này cả!

Nội dung: Chỉ cần 1 skill đã làm thay đổi cục diện cả trận đấu.