Dota 2 Daily WTF - Khi bạn sợ đối thủ tới mức quên lốc

Dota 2 Daily WTF - Khi bạn sợ đối thủ tới mức quên lốc

Dota 2 Daily WTF - Khi bạn sợ đối thủ tới mức quên lốc

Nội dung: (GosuTV) - Rõ ràng là cả Invoker và Death Prophet đều có thể xử lý tình huống này được. Ấy vậy mà...