Dota 2 Daily WTF - How to Rubick

Dota 2 Daily WTF - How to Rubick

Dota 2 Daily WTF - How to Rubick

Nội dung: Một pha xử lý cực kỳ khéo léo của Rubick khiến Kunkka phải bất ngờ.