Dota 2 Daily WTF - Fight!!

Dota 2 Daily WTF - Fight!!

Dota 2 Daily WTF - Fight!!

Nội dung: (GosuTV) - Sniper chắc phải há hốc mồm trước màn xử lý vô cùng tinh tế từ Witch Doctor.