Dota 2 Daily WTF - Chạy ngay đi!

Dota 2 Daily WTF - Chạy ngay đi!

Dota 2 Daily WTF - Chạy ngay đi!

Nội dung: (GosuTV) - Cô nàng Queen of Porn dùng ulti hay quá là hay, còn thanh niên Bloodseeker thì cũng ngáo không kém phần.