Dota 2 Daily WTF - Baby Comeback

Dota 2 Daily WTF - Baby Comeback

Dota 2 Daily WTF - Baby Comeback

Nội dung: (GosuTV) - Cú lừa ngoạn mục của IO để đối thủ phải trả giá đắt.