Dota 2 Daily WTF - 110% tính toán là đây!

Dota 2 Daily WTF - 110% tính toán là đây!

Dota 2 Daily WTF - 110% tính toán là đây!

Nội dung: "Hack não" đối thủ là có thật và điểm 10 dành cho Invoker!